WJ-K Fotografie WJ-K Fotografie
home>Albums>HDR>HDR - Fort van Breendonk
HDR High Dynamic Range Fort van Breendonk belgie belgium belgique ligne fortifie fortifiée fortified monument urbex nationaal gedenkteken fortification lieu de mémoire
Full size:

HDR - Fort van Breendonk

Fort van Breendonk is een Belgisch fort bij Willebroek. Het is het enige dergelijke kamp in West-Europa dat volledig intact is gebleven.
Dit kamp is voor België een belangrijk gedenkteken geworden aan de oorlog en werd ingericht als "Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk".

Width: 5184 x Height: 3456
File size: 12.5 MB
Color profile: Adobe RGB (1998)
ISO: 100