WJ-K Fotografie WJ-K Fotografie
home>Albums>HDR>HDR - High Dynamic Range
Neeltje Jans hdr high dynamic range urbex urban contrast dynamisch bereik kleur color couleur colorful colore dynamique urbain Abandoned
Full size:

HDR (High Dynamic Range)

De Oosterscheldekering is een waterkering in Nederland, onderdeel van de Deltawerken.
Het is tevens een 8 kilometer lange wegverbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland, deel van de N57.
Deze waterkering is een afsluitbare stormvloedkering en bevat grote schuiven die bij zware storm, al dan niet in combinatie met een springvloed, gesloten kunnen worden, zodat het hoogwater niet de Oosterschelde binnen kan komen.

File size: 9.87 MB
Width: 5479 x Height: 3662
ISO: 100
Color profile: Adobe RGB (1998)